Restaurare Murală

Strategie integrată de cercetare a stării de conservare a unor biserici rupestre în vederea restaurării și punerii în valoare
Studiu de caz: Corbii de Piatră (2007-2010)

Activități

Etapa I - 2007 - Documentare științifică și fotografică, elaborarea protocoalelor de studiu pentru domeniile: conservare, istoria artei, fizică, geologie, biologie și chimie

Activitate I.1 (A.2.1) Documentatie științifică și fotografică; Elaborarea protocolului de selecție a criteriilor care definesc modificările reprezentative pentru cauzele generative și starea actuală de conservare

1.1.1.1. Plasarea monumentului în context geografic și istoric
1.1.1.2. Stabilirea criteriilor și a modificărilor la nivelul picturii murale, suportului, pavimentului; documentație fotografică
1.1.1.3. Ansamblul iconografic al monumentului: documentație fotografică iconografie, stil, datare

1.1.2.1. Stabilirea zonelor pentru analizele fizico-chimice
1.1.2.2. Documentație fotografică

1.1.3.1. Texte, hărți și schițe geologice cu semnificație pentru modificările reprezentative în corelație cu factorii abiotici ai deteriorării rocii
1.1.3.2. Documentație fotografică

1.1.4.1. Studiul istoric privind utilizarea materialelor liante minerale în evul mediu românesc, îndeosebi în veacurile XIV-XVI
1.1.4.2. Documentație fotografică

Etapa II - 2008 - Testarea și optimizarea metodologiei de analiză și diagnostic

Activitate de cercetare II.1. (A.2.1.) - Optimizarea metodologiei de analiză și diagnostic

2.2.1.1. Amplasarea senzorilor pentru monitorizarea microclimatului
2.1.1.2. Analize chimice ale suportului și picturii murale-variante pentru optimizare în funcție de condițiile monumentului
2.1.1.3. Analize chimice ale pigmenților și liantilor
2.1.1.4. Analize microbiologice -(aerospora, pictură murală, paviment)- variante pentru optimizare în funcție de condițiile monumentului
2.1.1.5. Observații tehnologice in situ (adaptate) ce definesc tehnica de execuție a picturilor murale

2.1.3.1. Analiza in – situ a picturii murale utilizând fluorescența de raze X. Punerea în evidență a elementelor constituiente stratului pictural.

2.1.3.1. Analiza mineralogică petrografică la nivelul rocii (altar) 2.1.3.2. Analiza geochimică, RX, microsondă electronică, hidrochimică la nivelul rocii (altar)

2.1.4.1. Analize de laborator privind caracteristicile liantului și agregatului prezente în suportul picturilor murale rupestre
2.1.4.2. Analiza degradarilor specifice ale materialelor liante în cazul picturilor murale rupestre

Activitate I.2 (B.3) - participare la manifestări th-st naționale și internaționale

Etapa III - 2008 - Etiopatogenia ansamblului rupestru și predicția proceselor degradative

Activitate III.1. (A.2.3.) - Analiza datelor de conservare, fizice, chimice, biologice, geologice și de materiale care sunt predictive (pentru continuarea-evoluția deteriorării)

3.1.1.1. Caracterizare a microclimatului de la biserica ansamblului rupestru Corbii de Piatră. Determinări pe perioada de un an
3.1.1.2. Stabilirea tipurilor de deteriorare specifica;Documentatie fotografică
3.1.1.3. Identificarea microbiodeteriogenilor
3.1.1.4. Identificarea modificărilor chimice la nivelul pigmenților

3.1.2.1. Studiul stratului pictural și a materialului suport prin spectrometrie FTIR.
3.1.2.2. Stabilirea deteriorărilor specifice

3.1.3.1. Analiza mineralogică petrografică la nivelul rocii (perete exterior)
3.1.3.2. Analiza geochimică, RX, microsondă electronică, hidrochimică la nivelul rocii (perete exterior)
3.1.3.3. Stabilirea tipurilor de deteriorare specifică

3.1.4.1. Efectul condițiilor de microclimat asupra materialelor liante
3.1.4.2. Stabilirea tipurilor de degradare specifică

B3-participare la manifestări th-st naționale și internaționale

Etapa IV - 2009 - Elaborarea strategiei integrate;diagnosticarea deteriorarii bisericii rupestre prin aplicarea studiului pluridisciplinar

Activitate IV.1. (A.2.2.) - Elaborarea strategiei integrate; relația diagnostic specific-diagnostic rezultat din analiza multidisciplinară

4.1.1.1. Categorii de degradări și morfologia acestora la nivelul picturii murale:fișe de conservare-bancă de date
4.1.1.2. Categorii morfologice de biodegradarea picturilor murale: fișe de biodeteriorare-bancă de date
4.1.1.3. Categorii de degradări chimice picturilor murale: fișe de conservare-bancă de date
4.1.1.4. Caracterizare a microclimatului de la biserica ansamblului rupestru Corbii de Piatră.
4.1.1.5. Determinări pe perioada de un an-bancă de date
4.1.1.6. Fișe iconografie

4.1.2.1. Evaluarea comportamentului materialelor noi aplicate in situ de partenerul 4
4.1.2.2. Contribuții la crearea bancii de date și gestionarea acesteia

4.1.3.1. Teste privind comportamentul materialelor aplicate in situ de catre partenerul 4
4.1.3.2. Efectul aplicării materialelor asupra caracteristicilor geologice
4.1.3.3. Contribuții la crearea bancii de date și gestionarea acesteia

Partener 4-CEPROCIM 4.1.4.1. Aplicarea in situ a unor materiale noi testate anterior în laborator
4.1.4.2. Contribuții la crearea bancii de date și gestionarea acesteia

Etapa V - 2009 - Elaborarea proiectului general de conservare-restaurare a ansamblului pictural bazat pe strategia integrată de cercetare

Activitate V.1. (A.2.6.) - Teste in situ și propuneri metodologice

5.1.1.1. Teste de curățare a depunerilor de impurități; bioteste în vederea tratamentului diferitilor biodeteriogeni; teste de consolidare a suportului; teste de consolidare a stratului pictural; monitorizarea testelor efectuate.
5.1.1.2. Analiza strategiei integrate pentru elaborarea metodologiei de restaurare a structurilor litice.
5.1.1.3. Experimentare in situ

5.1.2.1. Propuneri la nivelul stratului pictural și a suportului pentru proiectul general de conservare-restaurare

5.5.3.1. Monitorizarea modificărilor cu specific de geologie
5.5.3.2. Propuneri la nivelul rocii pentru proiectul general de conservare-restaurare

5.1.4.1. Monitorizare testelor efectuate
5.1.4.2. Comportamentul noilor materiale de consolidare și chituire

B3-participare la manifestări th-st naționale și internaționale

Etapa VI - 2010 - Validarea strategiei integrate și acțiuni cu efect imediat și pe termen lung pentru punerea în valoare a bisericii rupestre Corbii de Piatră

Activitatea VI.1 (A.2.7.) - Evaluarea interdisciplinară a rezultatelor aplicării strategiei integrate; propuneri și acțiuni pentru punerea în valoare a ansamblului rupestru

6.1.1.1. Strategia de conservare preventivă și intervenții de urgență
6.1.1.2. Propuneri pentru intervenția pe termen lung privind recuperarea și punerea în valoare a ansamblului picturilor murale rupestre de la Corbii de Piatră
6.1.1.3. Contribuții la redactarea monografiei
6.1.1.4. Organizarea expoziției referitoare la rezultatele proiectului pentru comuntitatea locală și la Ministerul Culturii și Cultelor
6.1.1.5. Validarea experimentării in situ a strategiei integrate de cercetare

6.1.2.1. Contribuții la redactarea monografiei
6.1.2.2. Diseminarea rezultatelor obținute: website, participare la conferințe, publicații
6.1.2.3. Contribuții la organizarea expoziției referitoare la rezultatele proiectului pentru comuntitatea locală și la Ministerul Culturii și Cultelor

6.1.3.1. Propuneri pentru pentru intervenția pe lung termen privind recuperarea și punerea în valoare a ansamblului picturilor murale rupestre de la Corbii de Piatră
6.1.3.2. Contribuții la redactarea monografiei

6.1.4.1.Propuneri pentru pentru intervenția pe termen lung privind recuperarea și punerea în valoare a ansamblului picturilor murale rupestre de la Corbii de Piatră
6.1.4.2. Contribuții la redactarea monografiei
6.1.4.4. Contribuții la organizarea expoziției referitoare la rezultatele proiectului pentru comuntitatea locală și la Ministerul Culturii și Cultelor

B3-participare la manifestări th-st naționale și internaționale