Restaurare Murală

Strategie integrată de cercetare a stării de conservare a unor biserici rupestre în vederea restaurării și punerii în valoare
Studiu de caz: Corbii de Piatră (2007-2010)

Finanțator proiect - autoritatea contractantă

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME - CNMP

Sediul: Bucuresti, str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, codul postal 010362
Telefon 312.8764
Fax 312.8764
Cod fiscal 16782086
Cont IBAN RO48TREZ701502504X005507
e-mail: panaitescu @ cnmp.ro
Director General: Șerban Panaitescu
Director Economic: Ines Ghioca