Restaurare Murală

Strategie integrată de cercetare a stării de conservare a unor biserici rupestre în vederea restaurării și punerii în valoare
Studiu de caz: Corbii de Piatră (2007-2010)

Obiectivele generale, specifice și rezultatele estimate

Restaurare Etapa 1 - 2007
Restaurare Etapa 2 - 2008
Restaurare Etapa 3 - 2008
Restaurare Etapa 4 - 2009

Obiective generale:

1. Formarea, dezvoltarea, integrarea și consolidarea unor rețele de cercetare a căror activitate atinge nivelul de excelență, recunoscut conform normelor internaționale cu promovarea partenerilor din cadrul universitar și dezvoltarea parteneriatului de lungă durată între instituțiile participante.
2. Formarea și integrarea tinerilor cercetători în echipe de cercetare cu vastă experiență în cercetarea de excelență.
3. Aplicarea metodelor avansate din domenii complementare pentru stabilirea stării de conservare a bisericilor rupestre.
4. Stimularea colaborărilor internaționale; performanțele științifice ale membrilor echipei și nivelul tehnologic înalt, ar putea permite integrarea în platformele tehnologice PC7.
5. Eliminarea decalajului existent față de nivelul european în privința modului de abordare a cercetării în domeniul monumentelor istorice și a celui de punere în valoare respectiv de dezvoltare a turismului cultural, obiectiv aflat în concordanță cu obiectivul programului de accelerare a procesului de aliniere și integrare tehnologică, conform cerințelor și reglementărilor Uniunii Europene.

Obiective specifice:

1. Elaborarea protocoalelor de lucru specifice pentru fiecare partener.
2. Testarea și optimizarea metodologiei de analiză și diagnostic pentru stabilirea etiopatogeniei ansamblului rupestru și predicția proceselor degradative.
3. Elaborarea strategiei integrate de cercetare și a proiectului general de conservare-restaurare, alienierea la performanțele internaționale.
4. Validarea strategiei integrate, acțiuni cu efect imediat și pe termen lung pentru punerea în valoare a bisericii rupestre Corbii de Piatră folosind aparatura electronica și feed-back metodologiei integrate (pluridisciplinare).

Rezultate estimate:

- studiile referitoare la cadrul geostructural, condițiile de microclimat specific, cercetările tehnologice in situ (adaptate) ce definesc tehnica de execuție a picturii murale, a materialelor liante, microbiota specifică vor contribui la lărgirea ariei de cunoaștere și abordării metodologice în restaurarea practicată pe baze științifice.
- stabilirea unei metodologii de cercetare integrată, specifică acestui sistem de acțiune a naturalului și artificialului.
- elaborarea metodologiei de analiză și diagnostic a stării de conservare a bisericilor rupestre.
- stabilirea relatiei diagnostic specific-diagnostic rezultat din analiza multidisciplinară.
- elaborarea proiectului general de conservare-restaurare a ansamblului pictural bazat pe strategia integrată de cercetare.
- precizarea proceselor și a cauzelor de degradare a elementelor de rezistență și componentelor artistice ale edificiului.